کتاب کتیا

کتاب کتیا ورژن 8

کاور کتیا ورژن8 1024x624 - کتاب کتیا ورژن 8

فعالیت این کتاب به عنوان مرجعی کامل در زمینه آموزش نکات ودستورات محیط های پرکاربرد نرم افزار CATIA می تواند، در مدت زمان کوتاهی با رعایت استانداردهای آموزشی و روشی کاملا کاربردی ضمن آشنایی با محیط های کاری تسلط بر طراحی و مدل سازی را ایجاد نماید؛ به طوری که خواننده می تواند بدون آشنایی با این نرم افزارهر چه بیشتر با جزئیات کاربردی نرم افزار CATIA آشنا شود. در این کتاب طرفند های طراحی به گونه ای است که کاربر بعد از آشنایی با دستورها، تکرار آن ها وتمرین های بیشتر کاملا به نرم افزار آشنا می شود